Báo cáo sự cố y khoa

Cập nhật: 15/12/2014 - 12:51 pm

Mục đích sử dụng: chỉnh sửa số liệu viện phí sai lệch của người bệnh trên hệ thống Medisoft trong quá trình thanh toán ra viện

– Mục đích sử dụng: báo cáo những sự cố y khoa không mong muốn trong quá trình điều trị và chăm sóc người bệnh.
– Đơn vị sử dụng: các khoa lâm sàng, cận lâm sàng.

Khôi phục hồ sơ bệnh án

– Mục đích sử dụng: chỉnh sửa số liệu viện phí sai lệch của người bệnh trên hệ thống Medisoft trong quá trình thanh toán ra viện.
– Đơn vị sử dụng: các khoa lâm sàng.
Tải tại: Bao cao su co y khoa

 

 

 

Tin khác đã đăng