BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2011

Cập nhật: 13/11/2011 - 12:00 am

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2011 _________________________   I. Trình độ đại học tuyển 47 người 1. Bác sĩ : –       Bác sĩ định hướng Nhi                                                   : 14 người –       Bác sĩ định hướng Ngoại                                               : 02 người –       Bác sĩ định hướng TMH                                                 […]

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2011

_________________________

 

I. Trình độ đại học tuyển 47 người

1. Bác sĩ :

      Bác sĩ định hướng Nhi                                                   : 14 người

      Bác sĩ định hướng Ngoại                                               : 02 người

      Bác sĩ định hướng TMH                                                 : 02 người

      Bác sĩ định hướng Gây mê hồi sức                               : 01 người

       Thạc sĩ Gây mê hồi sức                                                 : 01 người

      Bác sĩ chuyên khoa RHM                                               : 01 người

      Bác sĩ đa khoa                                                                : 05 người

2. Điều dưỡng đại học                                                                : 10 người

3. Thạc sĩ sinh học                                                                     : 01 người

4. Cử nhân sinh học                                                                   : 01 người

5. Kỹ sư công nghệ sinh học                                                      : 01 người

6. Cử nhân kỹ thuật y học                                                           : 01 người

7. Cử nhân sư phạm giáo dục đặc biệt                                      : 01 người

8. Cử nhân khoa học sư phạm                                                   : 01 người

9. Dược sĩ đại học                                                                       : 01 người

10. Cử nhân y tế công cộng                                                        : 01 người

11. Kỹ sư xây dựng                                                                     : 01 người

12. Cử nhân văn học                                                                   : 01 người

13. Cử nhân kinh tế ngành thống kê                                            : 01 người

II. Trình độ cao đẳng tuyển 14 người

1. Điều dưỡng cao đẳng                                                              : 10 người

2. Kỹ thuật viên cao đẳng CĐHA                                                  : 01 người

3. Kỹ thuật viên cao đẳng xét nghiệm                                           : 01 người

4. Kỹ thuật viên cao đẳng dinh dưỡng tiết chế                             : 02 người

III. Trình độ trung cấp tuyển 76 người

1. Điều dưỡng Trung cấp                                                             : 67 người

2. Kỹ thuật viên Trung cấp CĐHA                                                 : 01 người

3. Kỹ thuật viên Trung cấp Xét nghiệm                                         : 04 người

4. Dược sĩ Trung cấp                                                                    : 02 người

5. Kỹ thuật viên Trung cấp Nấu ăn                                                : 01 người

6. Kỹ thuật viên Trung cấp Tin học                                                : 01 người

 

* Mọi chi tiết và điều kiện thi tuyển xem tại :

        Trang Website của Bệnh viện : http://www.nhp.org.vn

        Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Nhi Trung ương.

* Nhận trực tiếp hồ sơ từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút  ngày 15 đến 29 tháng 11 năm 2011

Tại phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện Nhi Trung ương

Địa chỉ : Số 18 ngõ 879 đường La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (04) 62738571

(Không nhận hồ sơ qua người khác và không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc chuyển qua Fax)

    Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011

    GIÁM ĐỐC

 

    (Đã ký)

                       

 

   Nguyễn Thanh LiêmTin khác đã đăng