Bệnh viện Nhi TW tổ chức lớp “Thực hành nghiên cứu lâm sàng tốt GCP và đạo đức trong nghiên cứu y sinh học” và lớp ” Tập huấn quy trình thực hành chuẩn SOP của hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học”

Cập nhật: 22/04/2019 - 2:33 am

Trong 2 ngày 9-10/04/2019, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức lớp “ Thực hành nghiên cứu lâm sàng tốt GCP và đạo đức trong nghiên cứu y sinh học” và lớp “Tập huấn quy trình thực hành chuẩn SOP của hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học”.

Trong 2 ngày 9-10/04/2019, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức lớp “ Thực hành nghiên cứu lâm sàng tốt GCP và đạo đức trong nghiên cứu y sinh học” và lớp “Tập huấn quy trình thực hành chuẩn SOP của hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học”. Đối tượng tham gia của lớp thực hành nghiên cứu lâm sàng là các cán bộ y tế làm nghiên cứu khoa học đang công tác tại bệnh viện. Đối tượng tham gia của lớp tập huấn quy trình thực hành là các cán bộ y tế thuộc hội đồng khoa học-kỹ thuật và đội đồng đạo đức hiện công tác tại bệnh viện.

Kết thúc buổi học, các học viên và thành viên Hội đồng đạo đức được cấp chứng nhận, có hiệu lực 2 năm. Sau 2 năm phải tập huấn và xin cấp lại.

2 lớp tập huấn này là điều kiện cần thiết để hoàn thiện các thủ tục xin cấp chứng nhận Hội đồng đạo đức của Bộ Y tế và đánh giá cơ sở đủ điều kiện nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Giảng viên của lớp là GS.TS. Trương Việt Dũng, chủ tịch Hội đồng đạo đức Quốc gia; ThS. Hoàng Hoa Sơn, chuyên viên Cục Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế.

Ths Phạm Thị Lan Liên

Viện NCSKTE

 

 

 

 

 

Tin khác đã đăng