Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về kết quả xét chọn Hồ sơ đề tài NCCB trong KHTN&KT năm 2017 – đợt 2

Cập nhật: 23/07/2018 - 8:39 am

Hồ sơ đã được duyệt: Đề tài: “Phát triển kỹ thuật mới Real-time PCR biến tính ở nhiệt độ thấp sử dụng đồ dò Taqman Locked-nucleic Acid (LNA – Probe Real-time COLD-PCR) có độ nhạy cao để phát hiện sớm tần suất và tỷ lệ quần thể đột biến kháng thuốc Nucleoside Analogs của virus […]

Hồ sơ đã được duyệt:
Đề tài: “Phát triển kỹ thuật mới Real-time PCR biến tính ở nhiệt độ thấp sử dụng đồ dò Taqman Locked-nucleic Acid (LNA – Probe Real-time COLD-PCR) có độ nhạy cao để phát hiện sớm tần suất và tỷ lệ quần thể đột biến kháng thuốc Nucleoside Analogs của virus HBV” mã số: 108.04-2017.307
Chủ nhiệm đề tài: TS. Phùng Bích Thủy

Tổ chức chủ trì: Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thong bao – Bo KHCN (2)

Tin khác đã đăng