Bước đầu đánh gía hiệu quả của Surfactant điều trị bệnh màng trong ở trẻ đẻ non tại khoa Sơ sinh

Cập nhật: 23/06/2010 - 4:43 pm

Nhóm tác giả: Khu Thị Khánh Dung, Hoàng Thị Thanh Mai Tóm tắt: Bệnh màng trong (BMT) là một bệnh phổ biến ở giai đoạn sơ sinh, đặc biệt là ở trẻ dẻ non mà nguyên nhân đã được biết rõ là do thiếu chất hoạt điện ( Surfactant) ở phổi. Việc sử dụng surfactant […]

Nhóm tác giả: Khu Thị Khánh Dung, Hoàng Thị Thanh Mai

Tóm tắt:
Bệnh màng trong (BMT) là một bệnh phổ biến ở giai đoạn sơ sinh, đặc biệt là ở trẻ dẻ non mà nguyên nhân đã được biết rõ là do thiếu chất hoạt điện ( Surfactant) ở phổi. Việc sử dụng surfactant trong điều trị BMT làm giảm mức độ nặng và tỷ lệ tử vong
Mục tiêu: Bước đầu đánh giá hiệu quả lâm sàng và cận lâm sàmg của Surfactant trong điều trị bệnh màng trong ở trẻ đẻ non tại khoa Sơ sinh bệnh viện Nhi Trung ương.
Đối tượng: 60 trẻ sơ sinh được chẩn đoán xác định BMT có chỉ định điều trị, Surfactant tại khoa Sơ sinh bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 1/2005 đến 5/2006
Phương pháp: nghiên cứu mô tả tiến cứu
Kết quả: Điều trị surfactant làm giảm rõ rệt nhu cầu O2 (FiO2 65.5 và 67.4% xuống 28.9% và 36.3 %) và giảm ngay sau 1 giờ điều trị ở cả hai nhóm điều trị sớm và muộn. Điều trị surfactant sớm làm giảm thời gian TM và thở oxy của bệnh nhân BMT. Điều trị surfactant làm tăng chỉ số a/APO2 ( từ 0.312 và 0.208 trước điều trị lên 0.625 và 0.428 sau điều trị). phản ánh sự cải thiện quá trình trao đổi khí ở phổi. Sau điều trị surfactant, giá trị MAP giảm ở cả hai nhóm điều trị sớm và muộn với p <0.05
Kết luận: Sử dụng Surfactant sớm ở trẻ đẻ non làm BMT làm cải thiện đáng kể chức năng phổi, làm giảm mức độ nặng và thời gian điều trị.

( Hội nghị Việt Pháp- Châu Á Thái Bình Dương lần X ngày 12-14 tháng 5 năm 2010)

Tin khác đã đăng