Chỉ thị v/v thực hiện chuyển trực từ khoa Khám bệnh cũ – đơn nguyên I sang khu nhà 15 tầng đơn nguyên II

Cập nhật: 07/05/2017 - 7:12 am

Để thực hiện chuyển trực từ khoa Khám bệnh cũ – Đơn nguyên I sang khu nhà 15 tầng – Đơn nguyên II, Ban Giám đốc yêu cầu tất cả các khoa/phòng thực hiện như sau: Thời gian thực hiện: bắt đầu từ 16h30 ngày 8/5/2017. Cách thức thực hiện: Theo “Lưu đồ khám bệnh […]

Để thực hiện chuyển trực từ khoa Khám bệnh cũ – Đơn nguyên I sang khu nhà 15 tầng – Đơn nguyên II, Ban Giám đốc yêu cầu tất cả các khoa/phòng thực hiện như sau:

  • Thời gian thực hiện: bắt đầu từ 16h30 ngày 8/5/2017.
  • Cách thức thực hiện: Theo “Lưu đồ khám bệnh và chuyển trực tại khoa Khám bệnh cũ – Đơn nguyên I sang khu nhà 15 tầng – Đơn nguyên II” (lưu đồ kèm theo).
  • Đề nghị tất cả các khoa/phòng thực hiện theo đúng chỉ thị này.

Trân trọng cảm ơn!

Luu do truc KKB cu sang nha 15 tang 4.2017 sau góp ý 21.04.2017. final

 

Tin khác đã đăng