Khoa Điều trị tự nguyện C

I. Thông tin hành chính

  • Tên: “Điều trị tự nguyện C”
  • Địa chỉ: 18/879 đường La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • Điện thoại:  (84-024) 6273 8752

II. Lịch sử hình thành

Thành lập từ 1/3/ 2011 (tiền thân là ĐN 2 khoa TNB, TNB thành lập từ 2003)

III. Mô hình hoạt động
1. Giường nội trú:

– Mới thành lập là 48, sau là 53 do bổ sung 5 daycare, từ T3/2015 là 89.
– Gồm: Nội khoa: Nhóm bệnh hô hấp, tiêu hóa; Ngoại khoa: Mổ Tự nguyện.

2. Phòng khám Tự nguyện B, C

– Thành lập từ T6/2011
– Phòng khám Tự nguyện B-C trải qua rất nhiều giai đoạn với những khó khăn, nhờ sự nỗ lực của tập thể khoa, hỗ trợ của Ban Giám đốc, phòng, ban, đến nay đã tạo được thương hiệu nhất định.

IV. Nhân Lực
1. Ban Lãnh đạo khoa

– Nguyên Trưởng khoa: TS.Lê Xuân Ngọc
– Phó khoa – phụ trách: BS CKII. Nguyễn Thị Thái Hà
– Điều dưỡng trưởng: Dương Thị Minh Huyền
– Bác Sĩ: 07 (BS CKII:01,ThS:05,BSCKI:01)
– Điều dưỡng: 21
– Hộ lý: 1,5

V. Các thành tích đạt được

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
– Nâng cao chất lượng dịch vụ, tinh thần thái độ phục vụ tốt
– Không xảy ra sai sót chuyên môn, không có đơn thư khiếu nại
– Tập thể nhân viên khoa đoàn kết, không ngừng học tập nâng cao trình độ
– Công tác công đoàn, đoàn thể: Tham gia mọi hoạt động của công đoàn cấp trên.
Đạt danh hiệu:
– Tập thể Lao động xuất sắc các năm: 2011, 2012,2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
– Bằng khen của Bộ Y tế năm: 2012, 2014, 2016
– Bằng khen của Thủ tướng chính phủ