Khoa Mắt

1. Thông tin hành chính

  • Tên: Khoa Mắt
  • Địa chỉ: 18/879 đương La Thành, phương Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • Điện thoại: (84-024) 62738 669
  • Email: k.mat@nch.org.vn

2. Cơ cấu tổ chức

– Từ năm 2004 chuyên khoa Mắt là một đơn vị trong Liên khoa Tai mũi họng- Mắt- Răng hàm mặt, trong suốt quá trình là một đơn vị trong Liên khoa thì chuyên môn hoạt động độc lập trong việc khám và chữa bệnh chuyên khoa Mắt trẻ em. Khoa Mắt được thành lập theo Quyết định số: 2156/QĐ-BVNTW, ngày 06/10/2016 của Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương. Qua hơn hai năm là một khoa hoạt động độc lập hoàn toàn với nhân lực Bác sĩ và điều dưỡng ít ( 04 Bác sĩ và 03 điều dưỡng) để giải quyết các công việc khám, chữa bệnh, chỉ đạo tuyến, đào tạo, nghiên cứu Khoa học, hợp tác quốc tế…của một chuyên ngành đặc thù là chuyên ngành Mắt trẻ em.

– Hiện tại cơ cấu của khoa bao gồm 01 Trưởng khoa, 03 Bác sĩ (01 BS hợp đồng ) và 03 Điều dưỡng chuyên khoa Mắt

– Cơ sở vật chất: có một phòng khám ( PK 20) vừa là phòng khám bệnh thông thường vừa làm thủ thuật Ngoại trú, một phòng khám Khúc xạ chuyên khám khúc xạ, tư vấn cấp kính. Khoa điều trị nội trú: chung sàn tầng 5 tòa nhà B với khoa TMH, Khoa RHM.

– Khoa Mắt là một tổ công đoàn trong Khối công đoàn lâm sàng 5, Trưởng khoa Mắt kiêm Chủ tịch công đoàn Khối, Khoa có 02 Đảng viên Đảng CSVN, hai quần chúng đã học xong lớp tìm hiểu về Đảng ngoài ra còn lại là Đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn.

3. Chức năng, nhiệm vụ

– Khám chữa bệnh chuyên khoa Mắt thông thường ở trẻ em
– Khám tư vấn cấp kính các bệnh nhân có tật khúc xạ ở trẻ em
– Điều trị nội trú các bệnh Nội khoa ở Mắt trẻ em
– Phẫu thuật, thủ thuật các bệnh Mắt trẻ em
– Hội chẩn, phối hợp điều trị bệnh nhân có bệnh Mắt liên quan đến bệnh toàn thân ở các khoa phòng trong bệnh viện
– Tuyên truyền vận động, tư vấn điều trị và chăm sóc các bệnh về Mắt ở trẻ em
– Tham gia chỉ đạo tuyến và đào tạo cho tuyến dưới các lĩnh vực có thế mạnh
– Nghiên cứu khoa học: các đề tài cơ sở
– Hợp tác quốc tế

4. Một số thành tích

4.1 . Tập thể
+ Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2017, 2018

4.2 . Cá nhân
+ Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2018
+ 100% viên chức trong khoa hoàn thành nhiệm vụ
+ 01 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2017,2018)
+ 01 Đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu (2014) và đang tiến hành 03 đề tài cấp cơ sở