Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Hành chính quản trị

Phòng Hành chính quản trị

1. Thông tin hành chính

 • Tên : “Phòng Hành chính quản trị”
 • Địa chỉ: 18/879 đường La Thành, phương Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.62738532
 • Email: p.hcqt@nch.org.vn ; p.hcqt@nhp.org.vn

2. Cơ cấu tổ chức
Phòng Hành chính quản trị được thành lập từ khi có quyết định của chính phủ về thành lập Viện BVSKTE năm 1969. Năm 1980 bệnh viện tiếp nhận cơ sở mới do Thụy Điển tài trợ. Phòng HCQT dần phát triển cả về số lượng cũng như chất lượng, luôn đáp ứng nhu cầu phục vụ bệnh nhân.

– Tổng số CBVC và người lao động : 45 người (trong đó 22 CBVC, 23 HĐ )
– 01 trưởng phòng ; 02 phó trưởng phòng
– Có 4 tổ công tác :
+ Tổ kho – Cung ứng : 17 người (08 BC ; 09 HĐ)
+ Tổ văn phòng hành chính : 16 (10 BC; 06 HĐ)
+ Tổ xe ô tô : 06 người (01 BC ; 05 HĐ)
+ Khu Lưu trú gia đình người bệnh : 06 người (03 BC ; 03 HĐ)

Ngoài các tổ trên phòng còn quản lý :

+ 01 đội bảo vệ do bệnh viện thuê Công ty Thanh Long.
+ 1 đội vệ sinh ngoại cảnh bệnh viện thuê Công ty ICT.
+ 02 hợp đồng thời vụ (01 trông nhà Tâm linh; 01 chăm sóc vườn hoa cây cảnh).
– Trình độ chuyên môn : 01 Tiến sĩ – Bác sĩ ; 01 Bác sĩ CKI ; 01 Bác sĩ; 05 chuyên viên ; 03 Kỹ sư; 01 Kế toán viên, 01 điều dưỡng Trung cấp, 01 hộ lý và 11 HĐ 68; 07 HĐ tạm tuyển, 06 nhân viên; 06 lái xe
– Lãnh đạo các thời kỳ : KS. Trần Xuân Vượng, CN. Đoàn Duy Bùng, CN. Hoàng Văn Quảng, CN. Nguyễn Thị Thoa; TS. Trần Thái Sơn.

3. Chức năng, nhiệm vụ
3.1. Chức năng

Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

3.2. Nhiệm vụ

1. Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
3. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.
4. Đảm bảo công tác tiếp khách; phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.
5. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.
6. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.
7. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
8. Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.
9. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.
10. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện, có kế hoạch phòng chống cháy nổ trong bệnh viện.
11. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.
12. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả : chống lãng phí, tham ô.
13. Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

4. Một số thành tích
4.1 . Tập thể

 • Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc : 2015, 2016, 2017, 2018
 • Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế : 2013, 2015, 2017
 • Bằng khen Thủ tướng Chính phủ : 2010, 2013
 • Huân chương Lao động hạng Ba : 2011

4.2 . Cá nhân

 • Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương : 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 • Giấy khen của Đảng bộ Quận Đống Đa : 2016
 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở : 2015, 2016, 2017, 2018
 • Bằng khen Bộ Trưởng Bộ Y tế : 2015, 2016, 2017
 • Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam : 2015

Giờ làm việc

 • Từ thứ 2 đến Chủ Nhật
 • Thời gian: 7:00 - 16:30
 • Trực cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

 • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
 • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
 • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
 • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
 • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
 • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em
Đăng ký
Đặt hẹn khám chữa bệnh