Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Quản lý chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng

1. Thông tin hành chính

– Tên: “Phòng Quản lý chất lượng” (Quality management department)
– Địa chỉ: 18/879 đương La Thành, phương Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
– Điện thoại: 02462738971
– Email: p.qlcl@nch.org.vn

2. Cơ cấu tổ chức
– Ban đầu là “Tổ quản lý chất lượng” thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp, đến 01/01/2012, tổ quản lý chất lượng tách ra thành lập Phòng quản lý chất lượng cho đến nay.
– Hiện tại cơ cấu của phòng bao gồm 01 Trưởng phòng và 5 nhân viên
– Trình độ học vấn của phòng: 01 Thạc sỹ, bác sỹ nhi khoa, 01 Bác sỹ chuyên khoa 1 nhi, 01 Thạc sỹ y tế công cộng, 02 cử nhân y tế công cộng, 01 Trung cấp Điều dưỡng.

3. Chức năng, nhiệm vụ:
3.1 . Chức năng:

Phòng Quản lý chất lượng là phòng nghiệp vụ thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện chức năng: Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động kiểm nghiệm, kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng của Bệnh viện.

3.2 . Nhiệm vụ:
3.2.1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện; Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện về công tác quản lý chất lượng Bệnh viện và bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế.
3.2.2. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.
3.2.3. Thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố y khoa bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.
3.2.4. Tổ chức thực hiện việc giải quyết các khiếu nại, bức xúc của người bệnh thông qua đường dây nóng, hòm thư góp ý và đánh giá, đo lường sự hài lòng của người bệnh.
3.2.5. Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng Bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của Bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện.
3.2.6. Tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.
3.2.7. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của Bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế và các cấp thẩm quyền ban hành.
3.2.8. Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
3.2.9. Xây dựng và triển khai thực hiện bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế.

3.2.10. Các hoạt động khác:
– Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012 đối với các khoa xét nghiệm.
– Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với 6 khoa lâm sàng và các phòng chức năng (khoa Quốc tế, phòng Điều dưỡng, phòng Tổ chức cán bộ, khoa Dược, khoa Miễn dịch – Dị ứng – Khớp, Hồi sức cấp cứu sơ sinh).
– Tổ chức các lớp tập huấn về Quản lý chất lượng và an toàn người bệnh cho cán bộ chủ chốt trong bệnh viện và ngày hội 5S trong toàn Bệnh viện
– Tổ chức Hội thảo quản lý sử dụng kháng sinh trong Nhi khoa tại bệnh viện cho toàn bộ nhân viên y tế của Bệnh viện và đại diện các bệnh viện vệ tinh.
– Phối hợp cùng khoa Khám bệnh cải tiến quy trình khám chữa bệnh nhằm giảm thời gian chờ của người bệnh.
– Phối hợp cùng khoa Dược kiểm kê thuốc tất cả các khoa lâm sàng.
– Phối hợp cùng phòng Công nghệ thông tin triển khai chữ ký điện tử trong việc trả kết quả xét nghiệm nhằm giảm thời gian chờ của người bệnh.

4. Một số thành tích:
4.1 . Tập thể
– Được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2013, 2015.
– Đạt Danh hiệu Tập thể lao động xuẩt sắc năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
4.2 . Cá nhân
= Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2012, 2014, 2016.
= Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm 2017.
= Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
= Giấy khen của Giám đốc Học viện hành chính quốc gia năm 2015.
= Giấy khen của Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2017.
= Giấy khen của Đảng bộ Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2011.
= Giấy khen của Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2011.
= Giấy khen của Sở Y tế tỉnh Hải Dương năm 2011.

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

  • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
  • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
  • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
  • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
  • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
  • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em
Đăng ký
Đặt hẹn khám chữa bệnh