Đánh giá tác dụng phát hiện sớm tự kỷ của câu bộ câu hỏi sàng lọc ASQ-AGES & STAGES QUESTIONAIRES

Cập nhật: 26/11/2010 - 10:28 am

Nhóm tác giả : Lê Thị Thu Trang, Trần Thị Thu Hà Bệnh viện Nhi Trung Ương Tự kỷ là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tàn tật ở trẻ em. Phát hiện sớm và can thiệp sớm tự kỷ là một vấn đề gặp nhiều khó khăn ở Việt Nam. Việc nghiên […]

Nhóm tác giả : Lê Thị Thu Trang, Trần Thị Thu Hà
Bệnh viện Nhi Trung Ương

Tự kỷ là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tàn tật ở trẻ em. Phát hiện sớm và can thiệp sớm tự kỷ là một vấn đề gặp nhiều khó khăn ở Việt Nam. Việc nghiên cứu áp dụng một bộ câu hỏi sàng lọc đơn giản, có hiệu quả chẩn đoán cao, có thể sử dụng rộng rãi tại cơ sở y tế và gia đình để phát hiện sớm tự kỷ là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Mục tiêu: (1)Phát hiện sớm tự kỷ bằng bộ câu hỏi sàng lọc ASQ (Ages & Stages Questionnaires). (2) Đánh giá độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dương tính và giá trị âm tính của ASQ.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, có can thiệp, không đối chứng. Đánh giá 200 trẻ (4 tháng – 5 tuổi), vào khám tại phòng khám PHCN, bệnh viện Nhi TW trong 6 tháng đầu năm 2007, bằng bộ câu hỏi ASQ.

Kết quả: Tỷ lệ trẻ tự kỷ trong nghiên cứu là 19,5%, trong đó nam:nữ là 3,5:1 và mức độ tự kỷ nhẹ – trung bình. Độ nhạy của ASQ từ 97-100%, độ đặc hiệu 57-97%, giá trị dương tính 36-88%.
Từ khóa: Tự kỷ, ASQ

Tin khác đã đăng