Danh sách các hoạt động hỗ trợ tháng 3/2020

Cập nhật: 27/04/2020 - 9:46 am

Trong tháng 3 vừa qua, phòng Công tác xã hội đã nhận được sự ủng hộ của các quý nhà tài trợ trên khắp mọi miền đất nước. Phòng CTXH xin được thông báo các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân tháng 3 vừa qua.

TT Nội dung  Số lượng  Số tiền  Ghi chú 
1 Viện phí cho BNKK 308,700,000 82 bệnh nhi
2 Kinh phí trao tay cho BNKK 30,023,000 12 bệnh nhi
4 Bữa cơm mặn  290,075,000  4,075 suất cơm
5 Bữa cháo  17,620 suất cháo
6 Bữa cơm chay  800 suất cơm chay
7 Quà (không quy giá trị)  72,231 suất
8 Lì xì  0  0 suất
9 Quỹ Ngày mai tươi sáng  0  0 bệnh nhi
10 Quỹ cuộc chạy vì trẻ em  0  0 bệnh nhi
11 Trang thiết bị y tế  0  0 chiếc
TỔNG  628,798,000
(Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi tám triệu bảy trăm chín mươi tám ngàn đồng chẵn./.)

Tin khác đã đăng