Dự án đào tạo nâng cao nhân lực

Cập nhật: 03/06/2010 - 2:18 pm

                                                                                  Đào tạo tiếng anh nằm trong khuôn khổ dự án lớn “ Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực Bệnh viện Nhi Trung ương”. Trong thời gian từ 2008-2011 đã có 72 cán bộ được đào tạo ở Đại học Công nghệ Melbourne tại Hà Nội và 88 cán bộ đang học tại trung […]

                                                                                 
Đào tạo tiếng anh nằm trong khuôn khổ dự án lớn “ Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực Bệnh viện Nhi Trung ương”. Trong thời gian từ 2008-2011 đã có 72 cán bộ được đào tạo ở Đại học Công nghệ Melbourne tại Hà Nội và 88 cán bộ đang học tại trung tâm EDUCAP.
Có thể nói, hình thức đào tạo này không chỉ có tác dụng nâng cao trình độ tiếng anh mà còn cải thiện khả năng tự học của cán bộ nhân viên đang công tác tại bệnh viện. Nhờ đó, nhiều cán bộ có đủ trình độ đi học ở nước ngoài.
Đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh
5 cán bộ đã tốt nghiệp
14 cán bộ đã trúng tuyển và đang học

             
Đào tạo giao tiếp
Các khoá học 2 ngày cho 1200 cán bộ và viên chức bệnh viện
Các khoá 5 ngày đào tạo giảng viên cho 12 cán bộ bệnh viện
Những hoạt động đào tạo trong thời gian qua đã góp phần nâng cao năng lực của cán bộ trong công tác quản lý bệnh viện. Một số cán bộ học thạc sĩ quản trị kinh doanh đã được Bộ Y tế bổ nhiệm vào Ban giám đốc của Viện Nghiên cứu sức khoẻ trẻ em

Tin khác đã đăng