Trang chủ » Tài liệu chuyên môn » HỖ TRỢ ECMO CHO BỆNH NHÂN PHÙ PHỔI/SUY TIM SAU MỔ TIM VÀ BỆNH NHÂN SUY HÔ HÁP CẤP

HỖ TRỢ ECMO CHO BỆNH NHÂN PHÙ PHỔI/SUY TIM SAU MỔ TIM VÀ BỆNH NHÂN SUY HÔ HÁP CẤP

 

BÁO CÁO CA BỆNH: HỖ TRỢ ECMO CHO BỆNH NHÂN PHÙ PHỔI/ SUY TIM SAU MỔ TIM VÀ BỆNH NHÂN SUY HÔ HÁP CẤP.

Trần Minh Điển, Trịnh Xuân Long
Bệnh viện Nhi Trung ương

Tóm tắt:

Trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO – extracorporeal membrane oxygenation) là một kỹ thuật được chỉ định hỗ trợ trong những trường hợp suy hô hấp và/hoặc tuần hoàn rất nặng. Chúng tôi xin giới thiệu 2 ca bệnh trẻ nhỏ được hỗ trợ ECMO theo 2 hình thức: VA – ECMO (Venoartery ECMO) và VV – ECMO (Venovenous ECMO). Ca bệnh chỉ định hỗ trợ VA-ECMO là trẻ 4 tháng tuổi mắc phù phổi và suy tim sau phẫu thuật tim mở. Hỗ trợ hoàn toàn VA-ECMO (full flow), bệnh nhân cải thiện huyết động (Inotropic Score-IS giảm từ 60 xuống 5) và cai máy dừng hỗ trợ sau 4 ngày. Ca thứ 2 là trẻ 2 tuổi bị suy hô hấp nặng do viêm phổi, chỉ định hỗ trợ VV-ECMO, cái thiện lâm sàng (Chỉ số oxy-OI giảm từ 50 xướng 5,7) và X-quang phổi, ECMO dừng sau 6 ngày. Bước đầu sử dụng kỹ thuật ECMO để hỗ trợ bệnh nhi suy hô hấp và/hoặc suy tuần hoàn nặng có hiệu quả và thành công, tạo tiền đề cho các trường hợp bệnh nhi nặng tại các khoa hồi sức cấp cứu nhi Việt Nam.

Từ khóa: Bệnh viện Nhi Trung ương, trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO), VA-ECMO, VV-ECMO.

Abstract:

Case reports: ECMO supported for pulmonary edema / heart failure after open heart surgery and acute respiratory failure patient.

Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is a designated technical support in case of severe respiratory failure and/or severe cardiovascular dysfunction. We would like to introduce two cases of children supported by ECMO with 2 modes: VA – ECMO (Venoartery ECMO) and VV – ECMO (Venovenous ECMO). Case assigned VA – ECMO support was 4 months old baby suffering from pulmonary edema and congestive heart failure after open heart surgery. Full flow support for VA – ECMO, improving hemodynamics (Inotropic Score decreased from 60 to 5),ECMO support was weaned and stopped after 4 days. Case 2 is a 2 -year-old child with severe respiratory failure due to pneumonia, designated VV – ECMO support, improved clinical signs (Oxygenation Index decreased from 50 to 5.7) and chest x – ray, wean and stop ECMO supported after 6 days. Initial experience of using ECMO to support pediatric respiratory failure and/or severe cardiovascular failure is effectively success; facilitate implementation for more cases of pediatric patients in Vietnamese Pediatric Intensive Care Units.

Keywords: National Hospital of Pediatrics, extracorporeal membrane oxygenation (ECMO), VA – ECMO, VV – ECMO.


Chi tiết tài liệu: Download tại file đính kèmChuyên mục: Tài liệu chuyên môn

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

  • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
  • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
  • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
  • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
  • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
  • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em
Đăng ký
Đặt hẹn khám chữa bệnh