Hội nghị điển hình tiên tiến tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Cập nhật: 14/06/2010 - 12:00 am

                                                          Ngày 11/06 Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến. Hội nghị là dịp để báo cáo kết quả và biểu dương những thành tích đạt được của 200 đảng viên tiêu biểu đại diện cho các cán bộ công nhân viên hiện đang công tác tại […]

                                               

          Ngày 11/06 Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến. Hội nghị là dịp để báo cáo kết quả và biểu dương những thành tích đạt được của 200 đảng viên tiêu biểu đại diện cho các cán bộ công nhân viên hiện đang công tác tại Bệnh viện. Hội nghị không chỉ đánh giá kết quả thực hiện, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước mà còn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục của cán bộ bệnh viện Nhi trong giai đoạn 2006-2010. Cũng trong hội nghị lần này, phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015 được phát động mạnh mẽ 

                                 

                                
           Thông qua hội nghị điển hình tiên tiến các cấp công đoàn viên chức, các cán bộ tổ chức và công đoàn bệnh viện rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm về công tác tổ chức thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về nhân rộng các điển hình tiên tiến và đẩy mạnh các phong trào thi đua.Tin khác đã đăng