Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu

Cập nhật: 23/07/2018 - 4:44 am

Tóm tắt bài báo có đầy đủ thông tin và cân đối thông tin về quá trình thực hiện và kết quả của nghiên cứu (Bối cảnh, Mục tiêu, Địa bàn nghiên cứu, Bệnh nhân, Đo lường, Kết quả, Hạn chế, Kết luận)

Phu luc tham khao danh gia ket qua de tai NCKH (1) – Copy

Tin khác đã đăng