khôi phục hồ sơ bệnh án

Cập nhật: 15/12/2014 - 12:00 am

– Mục đích sử dụng: chỉnh sửa số liệu viện phí sai lệch của người bệnh trên hệ thống Medisoft trong quá trình thanh toán ra viện. – Đơn vị sử dụng: các khoa lâm sàng. – Mẫu khôi phục: click tại file đính kèm  Khoi-phuc-HSBA.doc   

– Mục đích sử dụng: chỉnh sửa số liệu viện phí sai lệch của người bệnh trên hệ thống Medisoft trong quá trình thanh toán ra viện.
– Đơn vị sử dụng: các khoa lâm sàng.
– Mẫu khôi phục: click tại file đính kèm  Khoi-phuc-HSBA.doc

 Tin khác đã đăng