Khôi phục hồ sơ bệnh án

Cập nhật: 15/12/2014 - 12:47 pm

Mục đích sử dụng: chỉnh sửa số liệu viện phí sai lệch của người bệnh trên hệ thống Medisoft trong quá trình thanh toán ra viện

– Mục đích sử dụng: chỉnh sửa số liệu viện phí sai lệch của người bệnh trên hệ thống Medisoft trong quá trình thanh toán ra viện.
– Đơn vị sử dụng: các khoa lâm sàng.
– Tải Mẫu Khôi phục HSBA

 

Tin khác đã đăng