Ngăn ngừa tình trạng hành hung nhân viên y tế

Cập nhật: 16/04/2018 - 2:14 am

http://vtv.vn/video/chuyen-do-thi-ngan-ngua-tinh-trang-hanh-hung-nhan-vien-y-te-291679.htm

http://vtv.vn/video/chuyen-do-thi-ngan-ngua-tinh-trang-hanh-hung-nhan-vien-y-te-291679.htm

Tin khác đã đăng