Nghiên cứu Đặc điểm lâm sàng và hình thái của các dị dạng đường thở bẩm sinh ở trẻ em tại BVNTW trong 4 năm

Cập nhật: 07/12/2010 - 9:46 am

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Mai Hoàn, Đào Minh Tuấn. Tóm tắt: Mục tiêu Ngiên cứu các đặc điểm lâm sàng và mô tả các hình thái của dị dạng đường thở bẩm sinh (DDĐTBS) ở trẻ em trong 4 năm. Đối tượng nghiên cứu: Những bệnh nhân được chẩn đoán dị dạng đường thở […]

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Mai Hoàn, Đào Minh Tuấn.

Tóm tắt: Mục tiêu Ngiên cứu các đặc điểm lâm sàng và mô tả các hình thái của dị dạng đường thở bẩm sinh (DDĐTBS) ở trẻ em trong 4 năm.

Đối tượng nghiên cứu: Những bệnh nhân được chẩn đoán dị dạng đường thở bẩm sinh vào bệnh viện Nhi TW từ 6/ 2006 –6/ 2010.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả .

Kết quả nghiên cứu: Trong 62 bệnh nhân DD ĐTBS- Biểu hiện lâm sàng gợi ý chẩn đoán thường là khò khè, thở rít, xuất hiện sớm sau đẻ, dai dẳng. Nhiễm đường hô hấp tái nhiễm và suy hô hấp khó cải thiện. Các hình thái dị dạng cấu trúc giải phẫu đường thở bẩm sinh đa dạng. Thể dị dạng ở khí quản, thanh quản chiếm đa số, hẹp khí quản, thiểu sản phế quản hay gặp nhất.
Từ khoá: Dị dạng đường thở bẩm sinh

Tin khác đã đăng