Nghiên cứu nhiễm khuẩn tiết niệu ở trẻ em tại khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi Trung Ương

Cập nhật: 18/11/2010 - 10:15 am

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hương*1, Đặng Hồng Văn*2, Trần Đình Long*1, Nguyễn Thu Hương*3, Đỗ Bích Hằng*3, Thái Thiên Nam*3, Đặng Ngọc Dung*2. Cấn Phú Nhuận*4. *1: Bộ Môn Nhi, Trường đại học Y Hà Nội, khoa Thận Tiết Niệu, Bệnh viện Nhi Trung Ương *2: Bộ môn Sinh hoá, Trường đại học […]

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hương*1, Đặng Hồng Văn*2, Trần Đình Long*1, Nguyễn Thu Hương*3, Đỗ Bích Hằng*3, Thái Thiên Nam*3, Đặng Ngọc Dung*2. Cấn Phú Nhuận*4.
*1: Bộ Môn Nhi, Trường đại học Y Hà Nội, khoa Thận Tiết Niệu, Bệnh viện Nhi Trung Ương
*2: Bộ môn Sinh hoá, Trường đại học Y Hà Nội
*3: BS khoa Thận Tiết Niệu, Bệnh viện Nhi Trung Ương
*4:BS khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung Ương
Tóm tắt
Mục đích: Nghiên cứu nguyên nhân gây nhiễm khuẩn tiết niệu (NKTN) ở trẻ em và sự kháng kháng sinh của vi khuẩn gây NKTN tại khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi Trung Ương.
Phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang 81 bệnh nhân NKTN từ 1/3/2010 đến 30/6/2010.
Kết quả: NKTN hay gặp trẻ dưới 2 tuổi (55.6%), một nửa số bệnh nhân NKTN cấy có kết quả dương tính (50,6%). Vi khuẩn gây bệnh chủ yếu là E.coli (82.9%). E.coli kháng cao với các kháng sinh trong phác đồ hiện tại như Cotrimoxazole (76.5%), Ceftriaxone (47,1%).
Kết luận: Vi khuẩn hay gặp của NKTN hay gặp nhất là E.coli đã kháng với các kháng sinh được lựa chọn hàng đầu trong phác đồ điều trị và phòng NKTN hiện nay ở trẻ em. Sự ra đời một phác đồ mới là một việc làm cần thiết.
Từ khoá: nhiễm khuẩn tiết niệu, kháng kháng sinh, vi khuẩn E.Coli

 

Tin khác đã đăng