Nghiên cứu sự biến đổi điện não đồ ở trẻ em 6-15 tuổi bị động kinh trước và sau điều trị bằng Topiramate

Cập nhật: 30/11/2010 - 8:26 am

Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Sơn – Khoa Nhi BVTW Huế Ninh Thị Ứng – Bệnh viện Nhi Trung ương Tóm tắt: Động kinh là bệnh rối loạn thần kinh trầm trọng thường gặp ở trẻ em. Mục tiêu: Xác định tỉ lệ có sóng động kinh điển hình ở bệnh nhi động kinh trước […]

Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Sơn – Khoa Nhi BVTW Huế
Ninh Thị Ứng – Bệnh viện Nhi Trung ương

Tóm tắt:
Động kinh là bệnh rối loạn thần kinh trầm trọng thường gặp ở trẻ em. Mục tiêu: Xác định tỉ lệ có sóng động kinh điển hình ở bệnh nhi động kinh trước và sau điều trị bằng topiramate. Đối tượng và phương pháp: 87 bệnh nhân 6 -15 tuổi được chẩn đoán động kinh. Đo điện não đồ ngoài cơn. 39 bệnh nhân có sóng động kinh điển hình được điều trị topiramate 3 mg/kg/ngày. Kiểm tra lại ĐNĐ vào thời điểm bệnh nhân tái khám sau 1 tháng. Kết quả: 44,83% có sóng động kinh điển hình. Tỉ lệ sóng động kinh điển hình cao hơn ở các nhóm bệnh nhân: được ghi điện não trong 24 giờ sau cơn; được làm nghiệm pháp hoạt hóa; động kinh toàn thể. Sau 1 tháng điều trị bằng topiramate, tỉ lệ điện não đồ trở về bình thường 51,28% (ở nhóm có sóng động kinh điển hình trước điều trị). Kết luận: Tỉ lệ bắt được sóng động kinh ngoài cơn thấp. Topiramate có hiệu quả trong điều trị động kinh toàn thể và cục bộ.

Tin khác đã đăng