Phẫu thuật điều trị dính khớp quay trụ bẩm sinh ở trẻ em

Cập nhật: 30/06/2010 - 9:20 am

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hưng Trưởng khoa: Chỉnh hình nhi Mục đích: Đánh giá kết quả lâm sàng và chức năng của phương pháp phẫu thuật điều trị dính khớp quay – trụ bẩm sinh trẻ em. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu từ tháng 1/1990 đến 12/2000. Có 25 bệnh […]

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hưng

Trưởng khoa: Chỉnh hình nhi

Mục đích: Đánh giá kết quả lâm sàng và chức năng của phương pháp phẫu thuật điều trị dính khớp quay – trụ bẩm sinh trẻ em.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu từ tháng 1/1990 đến 12/2000. Có 25 bệnh nhân cố định sấp cẳng tay. Bệnh được phân loại theo Tachdjian. Tất cả bệnh nhân được điều trị với cắt xương đầu trên xương quay và đầu dưới xương trụ, hai định Kirschner được luồn trong hai ống tuỷ hai xương, cẳng tay được xoay về vị trí trung gian, sau đó bất động bằng bột.

Kết quả: Có 25 bệnh nhân (36 cẳng tay) với dính quay – trụ bẩm sinh, tuổi trung bình tại thời điểm phẫu thuật là 4 năm và 9 tháng. Phân loại Type 1: 21 cẳng tay (58,5%) và Type 2: 15 cẳng tay (41,7%). Trước mổ cẳng tay cố định sấp từ 65° tới 85° , sau mổ cẳng tay ở vị trí 0° tới 30°; Có 51,6% bệnh nhân có kết quả rất tốt và tốt. Nhìn chung, bệnh nhân cải thiện sau mổ với một số chức năng cẳng tay trong sinh hoạt thường ngày.

Kết luận: Kỹ thuật cắt xương quay và xương trụ, xoay cẳng tay về vị trí trung gian là kỹ thuật đơn giản và an toàn cho bệnh nhân dính quay – trụ bẩm sinh.

 

Tin khác đã đăng