Sốc phản vệ: Dấu hiệu, triệu chứng và cách xử trí

Cập nhật: 26/11/2015 - 3:02 am

Chẩn đoán xác định sốc phản vệ khi có 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:

soc PV1

soc PV2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác đã đăng