THÔNG BÁO CHIÊU SINH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Cập nhật: 19/07/2017 - 4:54 am

STT Lớp Đối tượng Khai giảng Thời gian đào tạo 1 Cấp cứu nôi tiết nhi khoa Bác sĩ, điều dưỡng 9h00 ngày 1/8/2017 tại phòng Tổng hợp trung tâm Đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến 1 tháng 2 Kỹ thuật làm và đọc huyết tủy đồ Bác sĩ, kỹ thuật viên 9h00 […]

STT Lớp Đối tượng Khai giảng Thời gian đào tạo
1 Cấp cứu nôi tiết nhi khoa Bác sĩ, điều dưỡng 9h00 ngày 1/8/2017 tại phòng Tổng hợp trung tâm Đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến 1 tháng
2 Kỹ thuật làm và đọc huyết tủy đồ Bác sĩ, kỹ thuật viên 9h00 ngày 1/8/2017 tại phòng Tổng hợp trung tâm Đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến 2 tháng

Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng Đào tạo liên tục , Trung tâm đào tạo liên tục và Chỉ đạo tuyến nhi khoa – Bệnh viện Nhi trưng ương;  điện thoại: 024 6273 8651 hoặc email: daotaolientuc@nhp.org.vn

Trung tâm Đào tạo liên tục và Chỉ đạo tuyến 

Tin khác đã đăng