Chiêu sinh đào tạo tháng 9/2016

Cập nhật: 16/08/2016 - 4:04 am

STT NỘI DUNG ĐỐI TƯỢNG HỌC KHAI GIẢNG 1 Tiếp cận chẩn đoán bệnh lý tim mạch thường gặp ở trẻ em (3 tháng) Bác sĩ 5/9/2016 2 Kỹ thuật thông tim chẩn đoán (3 tháng) Bác sĩ, điều dưỡng hoặc kỹ thuật viên 5/9/2016 3 Gây mê hồi sức tim mạch (3 tháng) Bác […]

STT NỘI DUNG ĐỐI TƯỢNG HỌC KHAI GIẢNG
1 Tiếp cận chẩn đoán bệnh lý tim mạch thường gặp ở trẻ em (3 tháng) Bác sĩ 5/9/2016
2 Kỹ thuật thông tim chẩn đoán (3 tháng) Bác sĩ, điều dưỡng hoặc kỹ thuật viên 5/9/2016
3 Gây mê hồi sức tim mạch (3 tháng) Bác sĩ, điều dưỡng 5/9/2016
4 Hồi sức tim mạch (3 tháng) Bác sĩ, điều dưỡng 5/9/2016
5 Phẫu thuật tim mạch (3 tháng) Bác sĩ, điều dưỡng 5/9/2016
6 Xét nghiệm huyết học nhi cơ bản (3 tháng) Bác sĩ, kỹ thuật viên 12/9/2016
7 Chụp cắt lớp vi tính nhi khoa cơ bản (3 tháng) Bác sĩ, kỹ thuật viên 12/9/201

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với phòng Đào tạo liên tục – Trung tâm Đào tạo liên tục và Chỉ đạo tuyến Nhi khoa – Bệnh viện Nhi trung ương

SĐT: 6273 8651, địa chỉ email: daotaolientuc@nhp.org.vn

Tin khác đã đăng