Thông báo gặp mặt thí sinh lần 2

Cập nhật: 09/11/2020 - 4:05 pm

Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

TB gặp mặt thí sinh lần 2

 

Tải tài liệu

 

Tin khác đã đăng