Thông báo gặp mặt thí sinh lần 1

Cập nhật: 04/10/2019 - 3:58 pm

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 của Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo

Tên file
Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức Tải về

Tin khác đã đăng