Thông báo kết quả phúc tra kỳ thi tuyển sinh bác sỹ nội trú năm 2012

Cập nhật: 05/11/2012 - 12:00 am

KẾT QUẢ PHÚC TRA KỲ THI TUYỂN SINH BÁC SỸ NỘI TRÚ NĂM 2012 STT Họ đệm Tên Giới tính Sinh ngày Nơi sinh Số báo danh Chuyên ngành dự thi Môn Phúc tra Kết quả thi Kết quả phúc tra 1 Cao Thị Giang Nữ 7/12/1988 Điện Biên NK – 09 Nhi khoa Nhi […]

KẾT QUẢ PHÚC TRA

KỲ THI TUYỂN SINH BÁC SỸ NỘI TRÚ NĂM 2012

STT

Họ đệm

Tên

Giới tính

Sinh ngày

Nơi sinh

Số báo danh

Chuyên ngành dự thi

Môn Phúc tra

Kết quả thi

Kết quả phúc tra

1

Cao Thị

Giang

Nữ

7/12/1988

Điện Biên

NK – 09

Nhi khoa

Nhi khoa

6.5

6.5

2

Nguyễn Như

Nguyệt

Nữ

29/3/1988

Hà Nội

NK – 33

Nhi khoa

Y sinh học di truyền

4.0

4.0

3

Ngô Xuân

Trường

Nam

5/9/1987

Nam Định

NK – 57

Nhi khoa

Nhi khoa

5.0

5.0

4

Nguyễn Thị

Vân

Nữ

23/11/1988

Hà Nội

NK – 60

Nhi khoa

Nhi khoa

6.5

6.5

5

Nguyễn Ngân

Nữ

28/9/1989

Hà Nội

NN – 14

Ngoại Nhi

Ngoại

6.0

6.0

6

Nguyễn Hữu

Hải

Nam

24/11/1988

Hải Dương

NN – 18

Ngoại Nhi

Ngoại

5.5

5.5

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINHTin khác đã đăng