Thông báo kết quả thi tuyển BSCKI Ngoại nhi

Cập nhật: 11/08/2012 - 12:00 am

  BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CKI -2012   KẾT QUẢ THI TUYỂN BSCKI NGOẠI NHI   STT HỌ ĐỆM TÊN NĂM SINH SBD ĐIỂM   Ngoại Nhi Giải phẫu   1         Nguyễn Minh Hải 01/02/1984 NN -12 8.5 9   2         Nguyễn Quang Hiếu 31/07/1979 NN -13 7.5 […]

 

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CKI -2012

 

KẾT QUẢ THI TUYỂN BSCKI NGOẠI NHI

 

STT

HỌ ĐỆM

TÊN

NĂM SINH

SBD

ĐIỂM

 

Ngoại Nhi

Giải phẫu

  1        

Nguyễn Minh

Hải

01/02/1984

NN -12

8.5

9

  2        

Nguyễn Quang

Hiếu

31/07/1979

NN -13

7.5

8.5

  3        

Dương Trung

Kiên

13/3/1985

NN -14

7

7

  4        

Nguyễn Đức

Thành

04/01/1985

NN -15

7

            6

  5        

Trịnh Trương

Tuyên

28/01/1983

NN -17

6.5

8

  6        

Nguyễn Hữu

Vinh

15/5/1986

NN -18

7

6.5


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG                                                                                                                              THƯ KÝTin khác đã đăng