THÔNG BÁO: Kết quả tuyển dụng viên chức 2019

Cập nhật: 28/11/2019 - 9:00 am

Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo kết quả tuyển dụng viên chức 2019

Tải file quyết định kết quả tuyển dụng viên chức 2019 tại đây: QD cong nhan kq xet tuyen 2019 (1)

QD cong nhan kq xet tuyen 2019 (1)

Tin khác đã đăng