Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020

Cập nhật: 11/12/2020 - 10:15 am

Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

TB kq tuyển dụng

 

DS trung tuyen 2020

 

Nội dung
Giấy giao nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức 2020 Tải về

Tin khác đã đăng