THÔNG BÁO: KHÁM SỨC KHỎE ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

Cập nhật: 01/11/2019 - 9:00 am

Thông báo: khám sức khỏe cho các thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ thi viên chức 2019

 

Tin khác đã đăng