Thông báo triệu tập thí sinh phỏng vấn (vòng 2) trong kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019

Cập nhật: 07/10/2019 - 3:54 pm

Tên file
Danh sách phỏng vấn Tải về

Tin khác đã đăng