Trang chủ » Đào tạo » Thông báo tuyển sinh chuyên khoa cấp I, II năm 2014

Thông báo tuyển sinh chuyên khoa cấp I, II năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA CẤP I, II NĂM 2014
Kính gửi
– CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y VÀ CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO Y KHOA
– CÁC BỆNH VIỆN VÀ CÁC CƠ SỞ THỰC HÀNH Y TẾ
– CÁC SỞ Y TẾ, CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo tuyển sinh các lớp chuyên khoa cấp I và chuyên khoa cấp II năm 2014 như sau:

I.CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH:

huyên khoa I

Chuyên ngành

Nhu cầu dự kiến

Bác sĩ Nhi khoa

15

Bác sĩ Ngoại nhi

10

Điều dưỡng Nhi khoa

10

Chuyên khoa II

Hồi sức – cấp cứu Nhi

5

Ngoại Nhi

5

Tim mạch Nhi

5

Huyết học – Ung thư Nhi

5

Sơ sinh

5

II.THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ QUY MÔ TUYỂN SINH:
– Thời gian đào tạo: Học tập trung 2 năm tại bệnh viện Nhi Trung ương (phối hợp với trường Đại học Y Hà Nội) dự kiến khai giảng tháng 9/2014.
– Quy mô tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1.Đối tượng chuyên khoa I:
– Tốt nghiệp đại học Y đối với bác sĩ, có bằng cử nhân điều dưỡng đại học đối với điều dưỡng.
– Có thâm niên công tác liên tục ít nhất 12 tháng trong chuyên ngành dự tuyển(Bác sĩ nhi và điều dưỡng nhi công tác trong lĩnh vực nhi khoa hoặc chăm sóc sức khỏe trẻ em với thí sinh dự thi bác sĩ chuyên khoa I nhi và điều dưỡng chuyên khoa I nhi; Bác sĩ công tác trong lĩnh vực Ngoại khoa đối với thí sinh dự thi bác sĩ chuyên khoa I ngoại Nhi) hoặc có chứng chỉ định hướng tương ứng với chuyên ngành dự tuyển.
– Tuổi đời không quá 45 đối với nữ và không quá 50 đối với nam, có đủ sức khỏe để học tập.
– Lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
– Được cơ quan công tác cử đi dự thi tuyển.
– Đối với thí sinh dự thi theo chế độ tự túc kinh phí (dành cho các đối tượng đang công tác tại các cơ sở y tế ngoài công lập) cũng phải đảm bảo các tiêu chuẩn trên và phải có đơn xin thi hệ tự túc kinh phí và đóng học phí theo quy định hiện hành của bệnh viện.

2. Bác sĩ chuyên khoa II
Tất cả những người công tác trong lĩnh vực khoa học sức khỏe tại các cơ sở thực hành lâm sàng và thực hành nghề nghiệp đã tốt nghiệp thạc sĩ, chuyên khoa I, bác sĩ NTBV, hiện đang công tác trong chuyên ngành Nhi (hoặc Ngoại), có các điều kiện sau đây được học tập CKII:
– Văn bằng: (có một trong các văn bằng sau đây)
Đối với đối tượng dự thi Bác sĩ chuyên khoa cấp II các chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu Nhi, Tim mạch Nhi, Huyết học – ung thư Nhi, Sơ sinh.
• Bằng chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nhi khoa, có thâm niên công tác liên tục trong chuyên ngành Nhi từ 6 năm trở lên (không kể thời gian học CKI).
• Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Nhi, có thâm niên công tác liên tục trong chuyên Ngành Nhi từ 6 năm trở lên (tính từ ngày tốt nghiệp thạc sĩ).
• Có bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú bệnh viện đã công tác trong chuyên ngành Nhi 3 năm trở lên (tính từ ngày tốt nghiệp BSNT).
Đối với đối tượng dự thi Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Ngoại Nhi:
• Bằng chuyên khoa cấp I chuyên ngành Ngoại khoa, có thâm niên công tác liên tục trong chuyên ngành Ngoại từ 6 năm trở lên (không kể thời gian học CKI).
• Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Ngoại khoa, có thâm niên công tác liên tục trong chuyên ngành Ngoại khoa từ 6 năm trở lên (tính từ ngày tốt nghiệp thạc sĩ).
• Có bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú bệnh viện đã công tác trong chuyên ngành Ngoại khoa 3 năm trở lên tính từ ngày tốt nghiệp BSNT.
– Tuổi đời không quá 50 đối với nữ và 55 đối với nam.
– Có đủ sức khỏe để học tập.
– Lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
– Đối với thí sinh trong ngân sách nhà nước: Có nguyện vọng học CKII, tự nguyện làm đơn xin dự thi tuyển. Được cơ quan nơi đang công tác cử đi dự thi tuyển.
– Đối với thí sinh dự thi theo chế độ tự túc kinh phí, (dành cho các bác sĩ đang công tác tại các cơ sở y tế ngoài công lập ) cũng phải đảm bảo các tiêu chuẩn trên, phải có đơn xin thi hệ tự túc kinh phí và đóng học phí theo quy định hiện hành của bệnh viện.
– Người nước ngoài muốn học CKII tại Việt Nam, phải có đủ các điều kiện được quy định ở điều này và được Bộ ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giới thiệu.

VI. CÁC MÔN THI TUYỂN (thi viết trong 120 phút)
1.Chuyên khoa I
+ Môn cơ sở: Môn Sinh lý ( nếu dự thi CKI Nhi khoa), môn Giải phẫu ( nếu dự thi CKI Ngoại nhi), môn Vi sinh ( nếu dự thi CKI Điều dưỡng Nhi) theo chương trình ở bậc đại học
+ Môn chuyên ngành: Môn Nhi khoa ( nếu dự thi CKI Nhi khoa), môn Ngoại khoa ( nếu dự thi CKI Ngoại nhi), môn Điều dưỡng Nhi (nếu dự thi CKI điều dưỡng Nhi) theo chương trình ở bậc đại học.

2. Chuyên khoa II
+ Môn ngoại ngữ
– Chọn một trong các ngoại ngữ sau: Anh – Nga – Pháp – Trung.

+Môn chuyên ngành
– Thi lý thuyết môn Nhi khoa (nếu dự thi chuyên khoa II Nhi khoa), môn Ngoại khoa (nếu dự thi chuyên khoa II Ngoại nhi) theo chương trình BSCKI.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Hồ sơ gồm:
1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu quy định).
2. Công văn của cơ quan có thẩm quyền cử đi dự thi tuyển (nếu thuộc biên chế nhà nước).
3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ.
4. Văn bằng:
– Bản sao bằng tốt nghiệp đại học Y,chứng chỉ định hướng chuyên khoa (có công chứng) với đối tượng dự thi chuyên khoa I.
– Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, bằng tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa hoặc bác sĩ nội trú hoặc thạc sĩ có công chứng (nếu dự thi BSCKII).
5. Giấy chứng nhận thâm niên trong chuyên ngành dự tuyển của cơ quan quản lý cán bộ (Theo mẫu).
6. Giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên nếu có theo quy định của nhà nước: Thương binh, bệnh binh có chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ, con nạn nhân chất độc màu da cam; Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; Người có thời gian công tác liên tục hai năm trở lên tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí dự thi; Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
7. Quyết định tuyển dụng viên chức hoặc hợp đồng lao động trên 12 tháng (bản sao có công chứng).
8. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở Y tế có thẩm quyền cấp.
9. Một phong bì đựng 02 ảnh cỡ (3 x 4)cm,
10.Một phong bì dựng 01 bản sao chứng minh thư nhân dân và 02 ảnh (2×3)cm
(ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, chuyên ngành dự thi ở phía sau ảnh và ngoài cả 02 phong bì đựng ảnh).

Đối với hồ sơ dự tuyển diện tự túc kinh phí: Sơ yếu lí lịch do UBND xã phường sở tại hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Bản sao công chứng giấy phép hành nghề và danh mục chuyên ngành của cơ sở y tế tư nhân nơi thí sinh công tác (có chuyên ngành thí sinh đăng ký dự tuyển).
Đối với hệ cử tuyển: Theo quy định của nhà nước đối với hệ cử tuyển. Các bác sĩ thuộc diện này không phải dự thi tuyển nhưng phải học bổ túc 30 đơn vị học trình về những kiến thức cơ sở, cơ bản và chuyên ngành cần thiết. Thí sinh phải đạt kết quả kiểm tra kiến thức mới được xét vào học. Sau khi tốt nghiệp các bác sĩ này phải trở về cơ quan cử đi học tiếp tục công tác.
Tất cả các giấy tờ sắp xếp theo đúng thứ tự trên, đựng trong túi hồ sơ theo mẫu quy định và ghi rõ chuyên ngành dự thi tuyển; số điện thoại di động, nhà riêng, cơ quan; số fax, địa chỉ email để liên lạc được thuận lợi.
(Hội đồng tuyển sinh chỉ nhận hồ sơ đủ các giấy tờ theo quy định ở trên)
Mẫu hồ sơ, thông tin đề nghị tra cứu trên website: rich.org.vn hoặc nhp.org.vn

V. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN
1. Lệ phí đăng kí dự thi: 60.000đ/01 hồ sơ.
2. Lệ phí ôn tập: 300.000 đồng/ 01 môn thi
3. Lệ phí thi tuyển: 120.000 đồng/ 01 môn thi
( Thí sinh không đủ tiêu chuẩn thi tuyển không được hoàn trả hồ sơ và lệ phí dự tuyển )
VI. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ
Từ ngày ra thông báo tuyển sinh đến hết ngày 28 tháng 3 năm 2013
Nơi nhận hồ sơ : Phòng Quản lý đào tạo – Viện NCSKTE – Bệnh viện Nhi Trung ương
Địa chỉ: Số 18/879 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 04.627.38.736 Fax: 04.627.38.736

VII. THỜI GIAN ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN
– Dự kiến ôn tập: Từ 25/4/2014 đến 22/5/2014 tại Trường Đại học Y Hà Nội
– Bệnh viện sẽ gửi giấy báo ôn tập thi tuyển đến thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, dự kiến trước ngày 14/4/2014
– Dự kiến thi tuyển: Ngày 24/5/2014
Đề nghị các cơ quan thông báo rộng rãi nội dung thi tuyển chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II năm 2014 tới các đơn vị trực thuộc để các cán bộ có điều kiện và nguyện vọng kịp thời làm các thủ tục dự thi tuyển.

Nơi nhận:                                                                                                                                   GIÁM ĐỐC
– Như trên
– Lưu VT
– Lưu P. Đào tạo
– Lưu P. Tổng hợp Viện NCSKTE

Chuyên mục: Đào tạo

Bài viết liên quan

Giờ làm việc

  • Từ thứ 2 đến Chủ Nhật
  • Thời gian: 7:00 - 16:30
  • Trực cấp cứu: 24/24

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
ĐI ĐẦU & DẪN ĐẦU

  • Đội ngũ giáo sư, chuyên gia số 1 trong ngành nhi khoa Việt Nam
  • Cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại bậc nhất
  • Các công trình nghiên cứu y khoa dẫn đầu ngành
  • Áp dụng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh đầy đủ
  • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý nhất
  • Chăm sóc chu đáo, toàn diện cho trẻ em
Đăng ký
Đặt hẹn khám chữa bệnh