THÔNG BÁO TUYỂN SINH THÁNG 11/2017

Cập nhật: 26/10/2017 - 3:26 am

STT Lớp  Thời gian học  Đối tượng  Khai giảng  1 Kiểm soát nhiễm khuẩn cấp độ 1 3 tháng Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 1/11/2017 2017 tại phòng Tổng hợp- Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa 2 Điện tâm đồ và loạn nhịp 3 tháng Bác sĩ 9h […]

STT Lớp  Thời gian học  Đối tượng  Khai giảng 
1 Kiểm soát nhiễm khuẩn cấp độ 1 3 tháng Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 1/11/2017 2017 tại phòng Tổng hợp- Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa
2 Điện tâm đồ và loạn nhịp 3 tháng Bác sĩ 9h ngày 1/11/2017 tại phòng Tổng hợp – Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa

Địa chỉ liên hệ:  phòng Đào tạo liên tục – Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa , Tầng 2 nhà G, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Số điện thoại liên hệ: (04) 62738651, hoặc qua email: daotaolientuc@nhp.org.vn.

Trung tâm đào tạo liên tục và Chỉ đạo tuyến 

 

 

Tin khác đã đăng