THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Cập nhật: 07/03/2017 - 8:03 am

Bệnh viện Nhi Trung ương tuyển sinh đào tạo bác sĩ, điều dưỡng trong tháng 3/2017

Stt Nội dung Yêu cầu đầu vào học viên Thời gian Đối tượng Khai giảng
 1 Gây mê hồi sức cơ bản Có kinh nghiệm trong gây mê nhi hoặc đã học gây mê sơ bộ 3 tháng Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 15/3/2017 tại hội trường J
 2 Cấp cứu nhi Cơ bản Đã học lớp định hướng nhi hoặc có kinh nghiệm làm việc trong cấp cứu nhi tối thiểu 6 tháng 3 tháng Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 15/3/2017 tại hội trường J
3 Phẫu thuật tim mạch Đang hoặc sẽ làm về Phẫu thuật tim mạch 3 tháng Bác sĩ hoặc theo kíp (1BS, 1DD) 9h ngày 15/3/2017 tại hội trường J
 4 Can thiệp tim mạch Đang hoặc sẽ làm về Phẫu thuật tim mạch 6 tháng Bác sĩ hoặc theo kíp (1BS, 1DD) 9h ngày 15/3/2017 tại hội trường J
 5 Siêu âm tim mạch Đang làm về Chẩn đoán hình ảnh 3 tháng Bác sĩ 9h ngày 15/3/2017 tại hội trường J
 6 Hồi sức nhi cơ bản Công tác trong lĩnh vực cấp cứu hồi sức 3 tháng Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 15/3/2017 tại hội trường J

Địa chỉ liên hệ:  phòng Đào tạo liên tục – Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa ,Tầng 2 nhà G, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Số điện thoại liên hệ: (04) 62738651, hoặc qua email: daotaolientuc@nhp.org.vn.

Tin khác đã đăng