THÔNG BÁO TUYỂN SINH THÁNG 4/2017

Cập nhật: 23/03/2017 - 2:47 am

STT Nội dung Yêu cầu đầu vào Thời gian Khai giảng 1 Hồi sức và chăm sóc thiết yếu sơ sinh Bác sĩ, điều dưỡng đang hoặc sẽ công tác trong lĩnh vực hồi sức và chăm sóc thiết yếu SS 3 tháng 03/04/2017 2 Ngoại tổng hợp nhi cơ bản Bác sĩ công tác […]

STT Nội dung Yêu cầu đầu vào Thời gian Khai giảng
1 Hồi sức và chăm sóc thiết yếu sơ sinh Bác sĩ, điều dưỡng đang hoặc sẽ công tác trong lĩnh vực hồi sức và chăm sóc thiết yếu SS 3 tháng 03/04/2017
2 Ngoại tổng hợp nhi cơ bản Bác sĩ công tác trong lĩnh vực ngoại nhi 6 tháng 03/04/2017
3 Can thiệp tim mạch Bác sĩ, điều dưỡng  đang hoặc sẽ làm trong lĩnh vực can thiệp tim mạch

tự do

 6 tháng 3/4/2017
4  Phẫu thuật tim mạch  BS, điều dưỡng  tốt nghiệp chuyên khoa định hướng ngoại hoặc chuyên khoa định hướng ngoại nhi

 

 6 tháng  3/4/2017

Địa chỉ liên hệ:  phòng Đào tạo liên tục – Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa , Tầng 2 nhà G, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Số điện thoại liên hệ: (04) 62738651, hoặc qua email: daotaolientuc@nhp.org.vn.

 

Tin khác đã đăng