THÔNG BÁO TUYỂN SINH THÁNG 8/2018

Cập nhật: 27/07/2018 - 9:12 am

Địa chỉ liên hệ: phòng Đào tạo liên tục – Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa, Tầng 2 nhà G, Bệnh viện Nhi Trung ương. Số điện thoại liên hệ: (04) 62738651, hoặc qua email: daotaolientuc@nhp.org.vn.

STT Lớp Yêu cầu học viên Thời gian học Đối tượng Khai giảng
1 Nội soi tiêu hóa dưới cho trẻ em Đã học nội soi tiêu hóa trên BS: 6 tháng

Đ D: 3 tháng

Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 1/8/2018 tại phòng Tổng hợp- Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa

Địa chỉ liên hệ: phòng Đào tạo liên tục – Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa, Tầng 2 nhà G, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Số điện thoại liên hệ: (04) 62738651, hoặc qua email: daotaolientuc@nhp.org.vn.

Tin khác đã đăng