Thông báo về công tác tuyển dụng viên chức 2020

Cập nhật: 15/09/2020 - 8:02 am

Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Chi tiết vị trí tuyển dụng Tải về
Hướng dẫn kê khai Phiếu đăng ký tuyển dụng 2020 Tải về
Phiếu đăng ký tuyển dụng VC 2020 Tải về

Tin khác đã đăng