Thư mời báo giá – Mua sắm trang thiết bị y tế cho các gói thầu

Cập nhật: 15/04/2021 - 8:35 am

Bệnh viện Nhi Trung ương có nhu cầu thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế cho các gói thầu thuộc dự toán: “Cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn đợt 1 năm 2021” của Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thư mời báo giá

Tin khác đã đăng