TỔNG HỢP TÀI TRỢ THÁNG 12.2019

Cập nhật: 25/02/2020 - 4:22 pm

Tổng hợp kinh phí tài trợ tháng 12/2019

TT Nội dung Số tiền
(đồng)
Số lượng Ghi chú
1 Viện phí cho BNKK          492,344,000           254 bệnh nhi
2 Kinh phí trao tay cho BNKK 126,000,000 151 bệnh nhi
3 Bữa cơm mặn          431,575,000        7,917 suất cơm
4 Bữa cháo     21,490 suất cháo
5 Bữa cơm chay        1,250 suất cơm chay
6 Quà tặng + Lì xì (không quy giá trị quà, chỉ quy tiền lì xì)          102,500,000        2,518 suất quà
7 Thiết bị y tế/cơ sở vật chất (không quy ra tiền)  –               1 -01 Bơm tiêm điện Terumo
TỔNG       1,152,419,000
(Bằng chữ: Một tỷ một trăm năm mươi hai triệu bốn trăm mười chín ngàn đồng chẵn./.)

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

Phòng Công tác xã hội  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác đã đăng