Tổng hợp tài trợ tháng 9.2020

Cập nhật: 17/11/2020 - 11:01 am

Bệnh viện Nhi Trung ương cập nhật kinh phí tài trợ tháng 9 năm 2020

TT Nội dung Số tiền
(đồng)
Số lượng Đơn vị
1 Viện phí cho BNKK          452,800,000                    262 lượt bệnh nhi
2 Kinh phí trao tay cho BNKK           178,300,000 194 lượt bệnh nhi
4 Bữa cơm mặn          260,400,000                 7,512 suất cơm
5 Bữa cháo                 4,460 suất cháo
6 Bữa cơm chay                 1,400 suất cơm chay
7 Quà (không quy giá trị)                             –                 9,924 suất
8 Lì xì            19,000,000                    115 suất
9 Vật tư/Trang thiết bị y tế                             –                       – cái
10 Quỹ Ngày mai tươi sáng
(cập nhật theo quý)
bệnh nhi
11 Quỹ cuộc chạy vì trẻ em
(cập nhật theo quý)
bệnh nhi
TỔNG          910,500,000

Bằng chữ: Chín trăm mười triệu năm trăm ngàn đồng chẵn 

Tin khác đã đăng