Tổng hợp tiếp nhận tài trợ trang thiết bị y tế

Cập nhật: 25/02/2020 - 4:30 pm

TT TỔ CHỨC/CÁ NHÂN TÀI TRỢ TBYT/Cơ sở vật chất SL Nội dung Khoa nhận 1 Phan Nữ Lam Thư 1 Bơm tiêm điện Terumo ĐTTC ngoại khoa 2 Ngân hàng bưu điện Liên Việt 1 Bơm tiêm điện Terumo Khám cấp cứu và lưu 24h 3 Chị Phạm Thị Hiếu và bạn bè 10 […]

TT TỔ CHỨC/CÁ NHÂN TÀI TRỢ TBYT/Cơ sở vật chất
SL Nội dung Khoa nhận
1 Phan Nữ Lam Thư 1 Bơm tiêm điện Terumo ĐTTC ngoại khoa
2 Ngân hàng bưu điện Liên Việt 1 Bơm tiêm điện Terumo Khám cấp cứu và lưu 24h
3 Chị Phạm Thị Hiếu và bạn bè 10 ống nghe Littman Pediatric Orange ĐTTC nội khoa
Tổng 12
Đơn vị cái

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020 

Phòng Công tác xã hội

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

 

Tin khác đã đăng