Tuyển sinh khóa đào tạo “Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nhi khóa II”

Cập nhật: 20/02/2012 - 12:00 am

                       BỘ Y TẾ  BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              Số: 71/BVNTƯ       V/v thông báo tuyển sinh       BSCKI khóa II năm 2012 Hà Nội, ngày 17  tháng 02 năm 2012   Kính gửi:        – CÁC […]

 
                     BỘ Y TẾ

 BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
           Số: 71/BVNTƯ

      V/v thông báo tuyển sinh

      BSCKI khóa II năm 2012

Hà Nội, ngày 17  tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:        – CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y VÀ CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO Y KHOA

    CÁC SỞ Y TẾ, BỆNH VIỆN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ BỆNH VIỆN HUYỆN

    CÁC BỆNH VIỆN VÀ TRUNG TÂM Y TẾ NGÀNH

 

Bệnh viện Nhi trung ương tổ chức tuyển sinh khóa đào tạo “Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nhi khóa II” như sau:

 

1. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

          Tốt nghiệp đại học Y, có thâm niên công tác ít nhất l2 tháng trong chuyên nghành Nhi hoặc đã tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa định hướng Nhi

          Tuổi đời không quá 45 đối với nữ và không quá 50 đối với nam, có đủ sức khỏe để học tập

          Lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

          Được cơ quan nơi đang công tác cử đi dự thi tuyển

          Đối với thí sinh dự thi theo chế độ tự túc kinh phí, (dành cho các bác sĩ đang công tác tại các cơ sở y tế ngoài công lập ) cũng phải đảm bảo các tiêu chuẩn trên và phải có đơn xin thi hệ tự túc kinh phí

II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

– Thời gian học: 02 năm

– Hình thức đào tạo: Tập trung tại Bệnh viện Nhi Trung ương

III. CÁC MÔN THI TUYỂN

1.     Môn cơ sở: Môn Sinh lý theo chương trình ở bậc đại học

2.     Môn chuyên nghành: Môn Nhi khoa theo chương trình ở bậc đại học

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

     Hồ sơ gồm:

1. Đơn xin dự tuyển BSCKI (theo mẫu quy định)

2. Công văn của cơ quan có thẩm quyền cử đi dự thi tuyển 

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ

4. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học Y có công chứng

5. Giấy chứng nhận thâm niên trong chuyên nghành dự tuyển của cơ quan quản lý cán bộ hoặc bản sao chứng chỉ bác sĩ chuyên khoa định hướng chuyên nghành Nhi

6. Giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên nếu có theo quy định của nhà nước

7. Bản sao giấy khai sinh có công chứng

8. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở Y tế có thẩm quyền cấp

9. 01 ảnh 3x4cm + 01 ảnh 4×6 cm + 01 phong bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc

– Đối với hệ tự túc kinh phí ngoài các quy định ở mục 3,4,5,7,8,9 hồ sơ phải có đơn theo mẫu riêng quy định cho hệ tự túc kinh phí

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ theo mẫu quy định

Phía ngoài túi hồ sơ ghi rõ : Hồ sơ dự thi tuyển BSCK Cấp I, chuyên nghành dự thi tuyển, số điện thoại di động, cơ quan, để thuận tiện cho việc liên lạc.

V. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

                1. Lệ phí ôn tập:   600.000 đồng/ 02 môn thi

                2. Lệ phí thi tuyển:   200.000 đồng/ 02 môn theo TTLT số 28/2003/TTLT/BTC – BGD& ĐT

( Thí sinh không đủ tiêu chuẩn thi tuyển không được hoàn trả hồ sơ và lệ phí dự tuyển )

VI. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

                Từ ngày ra thông báo tuyển sinh đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2012

Nơi nhận hồ sơ : Phòng Đào tạo – Viện NCSKTE –  Bệnh viện Nhi Trung ương

Địa chỉ: Số 18/879 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04.627.38.736                                                                              Fax: 04.627.38.736

VII. THỜI GIAN ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN

                Sẽ gửi giấy triệu tập đến từng thí sinh

                – Dự kiến ôn tập: Từ ngày 10/04/2012 – đến ngày 10/05/2012

                – Dự kiến thi tuyển: ngày 15/05/2012

                Đề nghị các cơ quan thông báo rộng rãi nội dung thi tuyển BSCKI năm 2012 tới các đơn vị trực thuộc để các cán bộ có điều kiện và nguyện vọng kịp thời làm các thủ tục dự thi tuyển

             Cá nhân, đơn vị đăng ký trực tiếp hoặc gửi danh sách đăng ký qua đường bưu điện (hoặc fax) tại Phòng Đào tạo – Viện NCSKTE – Bệnh viện Nhi trung ương.

 
 

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu VT
– Lưu P. Đào tạo
– Lưu P. Tổng hợp Viện NCSKTE
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Liêm

 
 
 
 

(Tài liệu liên quan: mời xem file đính kèm)

 Tin khác đã đăng