Cẩm nang hướng dẫn sử dụng dịch vụ xét nghiệm sinh hóa

Cập nhật: 19/09/2016 - 4:18 am

Thêm danh mục xét nghiệm mới và khoảng tham chiếu cho các xét nghiệm này. Bổ xung quy định về chỉ định xét nghiệm bằng lời

cam-nang-lay-mau-bp-v3-_1-6-16

 

Tải tài liệu

 

Tin khác đã đăng