Cẩm nang hướng dẫn sử dụng dịch vụ xét nghiệm sinh hóaThêm danh mục xét nghiệm mới và khoảng tham chiếu cho các xét nghiệm này. Bổ xung quy định về chỉ định xét nghiệm bằng lời

cam-nang-lay-mau-bp-v3-_1-6-16

 

Tải tài liệu

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng