Danh sách thi sinh đăng ký tuyển dụng năm 2020

Cập nhật: 23/10/2020 - 9:02 am

Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

313 thí sinh nộp phiếu đăng ký tuyển dụng

Tin khác đã đăng