THÔNG BÁO TUYỂN SINH THÁNG 3/2018

Cập nhật: 13/02/2018 - 8:44 am

Địa chỉ liên hệ: phòng Đào tạo liên tục – Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa , Tầng 2 nhà G, Bệnh viện Nhi Trung ương. Số điện thoại liên hệ: (04) 62738651, hoặc qua email: daotaolientuc@nhp.org.vn

STT        Lớp Yêu cầu học viên Thời gian học Đối tượng Khai giảng
1 Phẫu thuật tim mạch Đang công tác trong lĩnh vực tim mạch 6 tháng Bác sĩ, 9h ngày 5/3/2018 tại phòng Tổng hợp- Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa
2 Thông tim chẩn đoán Đang công tác trong lĩnh vực tim mạch 3 tháng Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 5/3/2018 tại phòng Tổng hợp- Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa
3 Hồi sức tim mạch sau phẫu thuật Đang công tác trong lĩnh vực tim mạch 6 tháng Bác sĩ 9h ngày 5/3/2018 tại phòng Tổng hợp- Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa
4 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính Bác sĩ định hướng nhi, kỹ thuật viên Y 3 tháng Bác sĩ, kĩ thuật viên 9h ngày 3/5/2018 tại phòng Tổng hợp – Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa
5 Thở máy HFO Đang làm tại khoa sơ sinh 1 tháng Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 5/3/2018 tại phòng Tổng hợp- Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa
6 Tiếp cận chẩn đoán và can thiệp bệnh tự kỷ Đang công tác trong lĩnh vực tâm bệnh 3 tháng Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 5/3/2018 tại phòng Tổng hợp- Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa
7 Phẫu thuật tai mũi họng Đang công tác trong lĩnh vực tai mũi họng 3 tháng Bác sĩ, điều dưỡng 9h ngày 5/3/2018 tại phòng Tổng hợp- Trung tâm đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến Nhi khoa

Tin khác đã đăng