THÔNG BÁO: về việc thay đổi giờ làm tại Khoa Khám bệnh

Cập nhật: 09/12/2015 - 4:28 am

Để phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, đảm bảo hiệu quả công tác, Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo thay đổi giờ làm việc tại khoa Khoa khám bệnh

Để phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, đảm bảo hiệu quả công tác, Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo thay đổi giờ làm việc tại khoa Khoa khám bệnh, từ ngày 7/12/2015, như sau:

Sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút

Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

Trân trọng cảm ơn./.

Tin khác đã đăng