Thông báo về việc tìm đối tác thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết

Cập nhật: 29/12/2018 - 4:19 pm

Nhà đầu tư có nguyện vọng tham gia quan tâm dự án có thể tìm hiểu thông tin và sẽ được phát một bộ hồ sơ tại Bộ phận văn thư, tầng 3 nhà A, Bệnh viện nhi Trung Ương ...

TB 29-12-2018

Tải tài liệuTải file tài liệu

Tin khác đã đăng